Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Sản Phẩm Hot
Xem tất cả
Tin tức nổi bật
Xem tất cả
Tin tức mới
Xem tất cả
Chi tiết Tin tức
23-04-2015 11:08

Cách đọc thông số điện trở dán

 

Linh kiện điện tử Hà Thành 

 

Làm mạch in  Liên hệ Email: Hathanhpcb@gmail.com

 

CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ ĐIỆN TRỞ DÁN

Linh kiện điện tử dán SMD (Surface Mount Devices) là các loại linh kiện dán trên bề mặt mạch in,sử dụng trong công nghệ SMT (Surface Mount Technology) gọi tắt là linh kiện dán.

Các linh kiện dán thường thấy trong các mainboard phức tạp: trở dán, tụ điện dán, cuộn cảm  dán, các loại diode dán, Transistor dán, và các loại IC dán... Như vậy linh kiện thông thường nào cũng sẽ có linh kiện dán tương ứng.

Sau đây là cách đọc trị số điện trở dán (SMD Resistors)

Điện trở dán sử dụng 3 chữ số để chỉ giá trị của điện trở. 2 chữ số đầu tiên là giá trị thông dụng và số thứ 3 là số mũ của 10

Ví dụ:

103 = 10 × 1034 ohms = 10 kilohms

224 = 22 × 10^4 ohms = 220 kilohms

Điện trở dưới 100 ohms sẽ ghi: số cuối = 0 (Vì 10^0 = 1).

Ví dụ:

150 = 15 × 10^0 ohm = 15 ohms

Tuy nhiên có những điện trở ghi trực tiếp là 10 hay 22 để tránh hiểu nhầm là 100 = 100ohms hay 220 là 220ohms.


Với các loại điện trở có giá trị nhỏ hơn 10 ohms sẽ được ghi kèm chữ R để chỉ dấu thập phân.
Ví dụ:

6R8 = 6.8 ohms

R500 = 0.50 ohms

Trường hợp các loại điện trở dán có 4 chữ số thì 3 chữ số đầu sẽ là giá trị thực và chữ số thứ tư chính là số mũ 10

Ví dụ:

1051 = 105 × 10^1 ohms = 1.05 kilohm

Các trường hợp điện trở lớn hơn 1000ohms thì sẽ được ký hiệu chữ K (tức Kilo ohms) và điện trở lớn hơn 1000.000 ohms thì ký hiệu chử M (Mega ohms).


Các loại điện trở ghi 000 hoặc 0000 là điện trở có trị số bằng 0 ohms.


Bảng tra Code Resistor SMD 

1.Mã điện trở và các giá trị tương ứng

2. Hệ số nhân được kí hiệu bằng chữ cái


- S hoặc Y: hệ số nhân 10-2

- R hoặc X: hệ số nhân 10-1

- A: hệ số nhân 100

- B: hệ số nhân 101

- C: hệ số nhân 102

- D: hệ số nhân 103

- E: hệ số nhân 104

- F: hệ số nhân 105


Ví dụ:

- 51S = 51Y = 3.32 ohm

- 12R = 12X = 13 ohm

- 09A = 121 ohm

- 24B = 1.74 K ohm

- 63C = 44.2 K ohm

- 20D = 158 K ohm

- 31E = 2.05 M ohm

- 74F = 57.6 M ohm

Công ty CPSX Điện Tử Hà Thành

Thiết kế mạch điện tử

Làm mạch in

Bán linh kiện điện tử

Mọi thông tin liên hệ xin vui lòng Gửi về hòm thư: Hathanhpcb@gmail.com 

Bình luận
KHÁCH HÀNG